Carta Pai Bertingkat (tong)


Tip menjawab
-          Pastikan media yang sesuai dahulu. (jika carta pai bertingkat lakukan langkah berikut:-)
o   Baca petikan dengan teliti dan pindahkan maklumat dan data-data mengikut pembahagian dalam petikan. DUA jadual perlu di buat seperti berikut
Sektor
Jumlah (ikut sektor)
Peratus (%)
Sudut (o)
Barangan elektrikPakaian dan tekstilJUMLAH (keseluruhan)
=xxxx
100
360
Jadual 1
Haluan
Jumlah (ikut haluan)
Peratus (%)
Skala (cm)
AmerikaSingapuraJUMLAH (keseluruhan)
=xxxx
100
10
Jadual 2
o   Kira peratus bagi semua data yang dipindahkan
(Jumlah ikut sektor atau haluan /Jumlah Keseluruhan) x 100%
o   Cari sudut bagi Jadual 1  (Jumlah ikut sektor / Jumlah Keseluruhan) x 360o
o   Cari skala dalam unit cm bagi Jadual 2 (Jumlah ikut haluan / Jumlah Keseluruhan) x 10 cm
§  Bundarkan SATU titik perpuluahn bagi setiap pengiraan.
o   Lukis carta pai bertingkat mengikut sukatan yang betul seperti berikut.-          Pastikan dinyatakan % bagi setiap sektor dan haluan yang telah dilukis dan melorek/ mewarna mengikut kewajaran.
-          Wajib ada – Tajuk, petunjuk, jumlah, sumber


Comments

Popular posts from this blog

Contoh Penulisan Pengenalan Kerja Kursus Tingkatan 6